YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

– YARIN yayınlanacak 1662. sayımızın kapağında; lirik ya da epik toplumcu şiirleri ve özellikle de “Rus Kadınları”, “Ayaz, Kırmızı Burun”, “Rusya’da Kim İyi Yaşar?” destansı anlatı-şiirlerinin Puşkin, Gogol, Dostoyevski, Tolstoy, Gonçarov, Turgenev gibi büyük çağdaşlarının hiç de gölgesinde olamayacağı gibi, halk yaşamını edebiyata taşımada hepsinden çok daha önde olduğunu gösterdiği, doğumunun 200. yılında usta Rus yazar Nikolay Nekrasov kapağımızda. Ataol Behramoğlu’nun incelemesi…

– Üçüncü sayfamızda, Belma Fırat’ın toplumsal sözleşme” ütopyası-distopyası kurduğu romanı Sözleşme (NotaBene Yay.), Fernando Pessoa’nın yer yer antikçağın sofistik metinlerini çağrıştıran Sokratik biçemli konuşma örgüsüne dayalı yapıtı Anarşist Banker (Çev. Emrah İmre, Can Yayınları) ve Deniz Yıldırım’ın ilk öykü kitabı, deneme, felsefe kadar yazınsal tadıyla da öne çıkan Mümkün’ü (Alakarga Yayınları) irdelediği ‘Ütopya-distopya arasında…’ başlıklı yazısıyla M. Sadık Aslankara yer alıyor.

– Feridun Andaç, “kahramanı Nick Adams’ın kimliği biraz da Hemingway’dir” dediği, Ernest Hemingway’in Nick Adams Öyküleri (Çeviren: Elif Derviş / Bilgi Yayınları) çevresinde usta yazarı ve yazınını inceliyor.

– Mustafa Günay, Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi alanında pek çok çalışması bulunan, HFSA (Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi) dergisinin kurucusu, Sivil İtaatsizlik, Direnme Hakkı, Hukuk Devleti temaları merkezinde gelişen deneme, aforizma, şiir kitapları alanlarında kırkı aşkın kitabı bulunan Hayrettin Ökçesiz’in kısa süre önce yayımlanan, muhalif bir yaşamın ve zihnin dipnotları, ülkenin ve dünyanın sorunlarıyla sonu gelmeyen bir yüzleşmenin ve hesaplaşmanın seyir defterleri niteliğindeki iki kitabı Sanki ile Gündelikler’i (Simge Yayınları) inceliyor.

– İbrahim Tığ, Can Ceylan’ın Göverik, Delilik ve L’imbik gibi üç bölümden oluşan, yergi, gerçekçilik, toplumsallık ve çağdaşlaşma yolunun en başat kavramlarından öz alan 70 şiirinin yer aldığı kitabı Candemi’yi (Öteki Yayınları) değerlendiriyor.

– Deniz Burak Bayrak, Ecza Kışı (Yasakmeyve Yayınevi) ile Attila İlhan İlk Kitap Şiir Ödülü’nü kazanan şair Oğulcan Kütük’ün 20 şiirden ve “Davanın Kabulüne”, “Oğlan Çıkmazı”, “Uzak Çocuklar İçin Kabul Mektupları” olmak üzere üç ana bölümden oluşan ikinci kitabı Oğlan Çıkmazı’nı (İthaki Yayınları) merceğe alıyor.

– Gültekin Emre, Murat Tosun’un koordinatörlüğünde “Almanya’ya İşgücü Göçünün 60. Yılında” alt başlığıyla İBB tarafından yayımlanan, 23 yazarın araştırma yazılarından oluşan, can alıcı göç sürecinin kronolojisini sosyolojik, ekonomik ve politik yansımalarıyla, belgesel fotoğraflarla bütünlenen bir yapıda ortaya koyan Misafir Göçmen Yerli’yi değerlendiriyor.

– Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk’ün, 3 Mart 1924 tarihinde TBMM’de 3 Devrim Yasası’nı incelediği yeni kitabı Devrim Kanunları (Yetkin Yayınları), sadece hukukçular değil, siyaset ve toplum bilimciler ile siyasal gelişmeleri izleyenleri de ilgilendiriyor.

– Prof. Dr. Süheyl Batum, Doç. Dr. Didem Yılmaz, Dr. Öğr. Ü. Serkan Köybaşı, Anayasa Hukuku – Temel Kavramlar ve Genel Esaslar (On İki Levha Yayınları) adlı incelemelerinde, söz konusu kavram ve esasları tarihsel köken ve güncel uygulamalarıyla aktarıyor.

– Ahmet Gülen’in, Atatürk’ten İsmet İnönü’ye, Hasan Âli Yücel’den Nâzım Hikmet’e, Adnan Menderes’ten Celâl Bayar’a, Nihat Erim’den Bülent Ecevit’e ve Süleyman Demirel’e kadar Cumhuriyet tarihimizden kesitler sunduğu Ne İçindeyiz Ne Dışında – Mülakatlarla Yakın Tarihimiz’de (Bilgi Yayınevi), alanlarında öncü şu isimlerle yapılmış röportajlara yer veriliyor: Altan Öymen, Özden Toker, Ferruh Bozbeyli, Hüsamettin Cindoruk, Hıfzı Topuz, Orhan Birgit, Bedii Faik, Kurtul Altuğ, Nermin Abadan Unat, Alev Coşkun, Erol Köse, Bora Gezmiş, Hasan Korkmazcan, Güner Öztek, Ali Sirmen, Mustafa Timisi, Işıl Önalp, Akın Önalp.

– Doç. Dr. Cihat Yaycı, Soru ve Cevaplarla Montrö (Girdap Kitap) adlı incelemesinde, Atatürk’ün Montrö Sözleşmesi’nin akdine nasıl öncülük ettiğini, sözleşmenin tüm zamanların meydan okumalarına nasıl dayandığını, İkinci Dünya Savaşı’nda, Soğuk Savaş döneminde, Sovyetler Birliği’nin dağılması ve NATO’nun Karadeniz’e sahildar yeni üyelerle genişlemesi gibi yeni risk ve gerilimleri içeren son on yıllar dâhil her dönemde kimsenin bozmaya kalkışamadığı uluslararası bir güvenlik unsuru olmaya devam ettiğini irdeliyor.

– Merve Okçu, çizgi roman yazarı Victoria Jamieson’ın hayal gücü ve Omar Mohamed’in gerçek yaşam deneyimiyle ortaya çıkan, National Boook Award sahibi, Kirkus Review ve Time’da yılın en iyi gençlik kitapları arasında gösterilmiş çizgi roman Yıldızlar Saçıldığında’yı (Çeviren: Mustafa Emrah Temel / Genç Timaş) inceliyor.

– Zeynep Bilgin, Mahir Ünsal Eriş ile dilimize çevirdiği ve günümüz Türkçesine uyarladığı Karakarga Yayınları Kayıp Kitaplar Kütüphanesi’nin yeni kitabı Pertev Şevket’in Arap harfleriyle yayımlanmış son polisiye romanlardan, Harf Devrimi’nin hemen öncesinde yayımlanmış Kırmızı Köşk’ün Esrarı’nı konuşuyor.

– Özlem İşbilir, Zülâl Kalkandelen’in ufacık bir apartman dairesinde başlayan ilk zorlu New York günlerinden, 11 Eylül saldırısına kadar, karış karış gezdiği kentin hem hareketli yaşantısına hem toplumsal yapısına hem de sosyoekonomik durumuna ilişkin gazeteci gözüyle pek çok tanıklık sunduğu New York’u Yaşamak (Remzi Kitabeviadlı kitabını değerlendiriyor.

– Emek Yurdakul, Özge Özdemir’in Çocuklar için Felsefe serisinin iki kitabı Duygular Aklımızı Çeler mi? ve Sözler Can Acıtır mı?’yı (Redhouse Kidz Yayınları) merceğe alıyor.

– Vitrindekiler ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca köşelerimiz ile düşün serüveni sürüyor.

İyi okumalar

Gamze Akdemir

Kitap Dergi, YARIN gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte…

Read More

Leave Your Comments

Your email address will not be published.

Copyright 2011-2021. All Rights Reserved